Konst

 

Konst på Vänga Kvarn 2018

Under säsongen 22maj till 26 augusti kommer olika konstnärer

att visa och sälja sin konst i Galleriet.

 

1/4-20/5 Fotoutställning - "Gamla foton från Vänga"

 

 

22/5-10/6 XX - xx

Vernissage sönd xx/5 mellan kl 11-15

 

 

12/6-1/7 Unni Lanz & Anna-Lena Frid - "Tillsammans"

Vernissage lörd 16/6 mellan kl 11-15

 

 

 

3/7-15/7 Martin Persson -"Konst av en kringresande trubadur"

Vernissage Lörd 7/7 mellan kl 11-15

www.

 

 

17/7-29/7 Ture Gustafsson - "Färg i massor"

Vernissage sönd 22/7 mellan kl 11-15

www.tureskonst.dinstudio.se

 

 

 

 

31/7-12/8 Maria Helgesson- "Harmoni"

Artbymariahelgesson (Instagram)

Vernissage /8 mellan kl 11-15

 

 

13/8-26/8 XX- "xx"

Vernissage söndag xx/8 mellan kl 11-15

 

 

Från konsten 2017

Irene Eriksson, Yvonne Jenssen, Anna-Lena Frid, Marianne och Boine Ek, Börje Brorsson, Stefan Sandström med adepter, Marja Viking ochReijo Schultz