Lanthandeln

Lanthandelns hantverksbod nere vid Vänga Kvarn byggdes 2004 som ett museum och är en kopia av Vänga gamla speceri- och diversehandel som låg uppe vid kyrkan.

Vängas lanthandel slog igen 1975 och 26 år senare fick Vänga Hembygdsförening affärsinredningen.

I Lanthandeln fanns även poststationen Wängdala mellan åren 1875 och 1952.

Handla i lanthandeln

I dag finns olika hantverkare från bygden i Vänga Lanthandelsmuseum och där säljs även Vängamjöl och potatisstärkelse.

Betalning

Endast kontant betalning.


Kontakt

Ann-Christine Johansson på telefon 0706-81 77 93

Varmt Välkomna!