Lanthandeln

 

 

 

Kontakt

Ann-Christine Johansson

0706-81 77 93

 

 

Lanthandelns hantverksbod nere vid Vänga Kvarn byggdes 2004 som ett museum och är en kopia av

Vänga gamla speceri- och diversehandel

som låg uppe vid kyrkan.

 

Vängas lanthandel slog igen 1975 och 26 år senare fick

Vänga Hembygdsförening affärsinredningen.

 

I Lanthandeln fanns även poststationen Wängdala mellan åren 1875 och 1952.

 

I dag finns olika hantverkare från bygden i

Vänga Lanthandelsmuseum och där säljs även Vängamjöl och potatisstärkelse.

(Endast kontant betalning)

 

Varmt Välkomna!

 

 

Vänga Kvarn