Om oss

Vänga Kvarn

Vänga Kvarn

Vackert beläget vid Säveån och ett levande arbetslivsmuseum.

 

En levande kvarn & Stärkelsefabrik

Lanthandelsmuseum & Bygdemuseum

 

Kafé & Restaurang

 

Hantverksbod, försäljning Vänga mjöl

 

Konst & Musik

 

Kulturevenemangen på Vänga Kvarn är ett samarbete mellan

Vänga Hembygdsförening - Kaféet - Kvarnen - Studieförbundet Vuxenskolan