Vänga Hembygdsförening

Vänga Kvarn

Stärkelsefabriken vid Vänga kvarn

 

Vänga Hembygdsförening VHF, startade 1962 och har under årens lopp aktivt verkat för Vängabygden.

Vänga Kvarn med sin mångfald av kultur sätter inte bara den lilla byn Vänga på kartan utan berikar även Borås Stads kulturliv i stort. VHF blev ägare till Vänga Kvarn i december 2008.

Föreningen arrenderar ut verksamheterna i Kvarnen och Kaféet till privata aktörer och i Lanthandelsmuséet finns bygdens hantverkare.

Stora renoveringar och vissa ombyggnader har gjorts från 2009 och framåt. Många ideella timmar har investerats och föreningen har haft mycket gott stöd genom bidrag från Borås Stad, Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Sparbansstiftelsen Sjuhärad. Studieförbundet vuxenskolan har stöttat kulturen på Vänga kvarn.

Vänga kvarn drivs till stor del av egenproducerad el.

VHF Styrelsen 2017

 

Annika Isaksson, ordförande

Edor Josefsson, vice ordförande

Anna Karlsson, sekreterare

Leif Eckerström, kassör

Bo Jonsson

Göran Johansson

Hans Johansson

 

Helena Engström

Marita Gustavsson