Vänga Hembygdsförening

Vänga Hembygdsförening VHF, startade 1962 och har under årens lopp aktivt verkat för Vängabygden.

Vänga Kvarn med sin mångfald av kultur sätter inte bara den lilla byn Vänga på kartan utan berikar även Borås Stads kulturliv i stort. VHF blev ägare till Vänga Kvarn i december 2008.

Föreningen arrenderar ut verksamheterna i Kvarnen och Kaféet till privata aktörer och i Lanthandelsmuséet finns bygdens hantverkare.

Stora renoveringar och vissa ombyggnader har gjorts från 2009 och framåt. Många ideella timmar har investerats och föreningen har haft mycket gott stöd genom bidrag från Borås Stad, Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Sparbansstiftelsen Sjuhärad. Studieförbundet vuxenskolan har stöttat kulturen på Vänga kvarn.

Vänga kvarn drivs till stor del av egenproducerad el.


VHF Styrelsen 2018

Helena Engström, ordförande
Edor Josefsson, vice ordförande
Hans Johansson, sekreterare
Marita Gustavsson, vice sekreterare
Leif Eckerström, kassör
Bo Jonsson, vice kassör

Övriga styrelsemedlemmar
Göran Johansson

Adjungerande
Anna-Sara Ekelin


Hemsida
www.vangahembygdsforening.com

E-post
vangahembygdsforening@gmail.com