Vänga Kvarn

Sedan urminnes tider har det funnits kvarnar vid Säveåns vatten och 1849 gjordes det en ansökan om att få bygga en större kvarn. Trots hårt motstånd från andra kvarnägare i trakten, fick Vänga kvarn byggas 1850.

Byggnaden brann ner på 1860-talet men återuppbyggdes igen.

År 1934 byggdes kvarnen om och drivkraften ändrades från vattenhjul till turbingång och på 60-talet gjordes en tillbyggnad då spannmålstorkar installerades.

Hösten 2011 renoverades de två tvillingturbinerna och anläggningen drivs idag till största del av egenproducerad el.

Vänga Kvarn har sedan många år tillbaka specialiserat sig på mjöl från alternativodlad säd.

”KRAV”-märkt Vängamjöl säljs i Lanthandeln

Sedan år 2009 är Ola Johansson mjölnare på Vänga Kvarn

Frågor

  • Boka visning av kvarnen. Ola Johansson telefon 0702-408028.
  • Muséet öppet för självstudier året runt. (Kontakta oss för tillgänglighet med rullstol )

Nolhaga Stärkelsefabrik

Fabriken med tillhörande torkhus i Vänga socken byggdes på 1890-talet och var verksam till 1944.

Byggnaderna var då i dåligt skick och revs i slutet på 1950-talet men inventarierna bevarades och Vänga Hembygdsförening återuppbyggde fabriken i dess ursprungliga skick 1985-1987.

Fabriken är nu den enda i Sverige som framställer potatismjöl fabriksmässigt på gammalt vis.