Vänga Kvarn

Sedan urminnes tider har det funnits kvarnar vid Säveåns vatten och 1849 gjordes det en ansökan om att få bygga en större kvarn. Trots hårt motstånd från andra kvarnägare i trakten, fick Vänga kvarn byggas 1850.

Byggnaden brann ner på 1860-talet men återuppbyggdes igen.

År 1934 byggdes kvarnen om och drivkraften ändrades från vattenhjul till turbingång och på 60-talet gjordes en tillbyggnad då spannmålstorkar installerades.

Hösten 2011 renoverades de två tvillingturbinerna och anläggningen drivs idag till största del av egenproducerad el.

Vänga Kvarn har sedan många år tillbaka specialiserat sig på mjöl från alternativodlad säd.

”KRAV”-märkt Vängamjöl säljs i Lanthandeln.

Mellan år 2009 och 2020 var Ola Johansson mjölnare på Vänga Kvarn.

Nu heter vår mjölnare Eskil Johansson.Boka visning

Vill du boka en visning av kvarnen, ring Eskil Johansson på telefon 0705-951584, eller via e-post: esk.johansson@gmail.com.

Muséet öppet för självstudier året runt. (Kontakta oss för tillgänglighet med rullstol )