Se & Göra

Att göra i vårt område

I närheten finns också antikaffären Ljungagårdens Allehanda och byggnadsvårdsbutiken Fönsterantiken.

vänga mosse

Vackert naturområde med en lätt vandring på upp till 5 kilometer. En del av vandringen är tillgänglighetsanpassad och går på breda träspänger över mossen.

Mer om området

Karta över leden

Kärleksstigen

En kort promenadslinga på 600 m som härifrån Vänga Kvarn. Slingan går på små stigar på ömse sidor av Säveån i närheten av kvarnen.

Utefter stigen kan du se lämningar efter både kvarnar och sågar som funnits längs ån.

Om leden